Novosti Hrvatska

za sve brojeve

Međunarodne pozive i SMS-ove od danas plaćamo manje! Na snagu stupila odredba Europske komisije o ograničenjima cijena, evo što propisuje

za sve brojeve

Na snagu je stupila odredba Europske komisije o novim ograničenjima cijena za sve međunarodne pozive i poruke kojom je limitirana najviša dopuštena cijena međunarodnih poziva za privatne korisnike. Iz HACOM-a su, kako smo pisali, objasnili da se ova odredba odnosi na pozive koji se upućuju iz bilo koje nepokretne ili pokretne mreže u Republici Hrvatskoj prema zemljama Europske unije.

Prema novim pravilima koja vrijede od danas, cijena međunarodnog poziva ne može biti veća od 1,76 kuna po minuti, a cijena SMS-a ne može biti veća od 0,55 kuna po poruci. Ovo vrijedi za pozive i SMS poruke na bilo kojem fiksnom ili mobilnom broju druge države članice EU. Regulirana cijena primjenjivat će se i na Norvešku, Island i Lihtenštajn gdje međunarodni poziv ne može biti skuplji od 1,76 kuna po minuti, a SMS od 0,55 kuna nakon donošenja odgovarajućeg zakona.

Ograničenja cijena automatski će se primjenjivati na fiksne i mobilne usluge na temelju stvarne potrošnje od 15. svibnja 2019., osim ako korisnik trenutačno koristi alternativnu tarifu za međunarodne pozive i odluči ostati na njoj ili ju je namjerno odabrao. Operator korisnike mora obavijestiti prije 15. svibnja o novim ograničenjima cijena koja će se početi primjenjivati na njihovu tarifu. Ova smanjenja primjenjuju se samo na privatne, ali ne i na poslovne korisnike

Naslovnica Hrvatska