Novosti Biznis

do kraja godine veće kazne u autobusnom prometu

Za izgubljenu ili oštećenu prtljagu u autobusu odšteta do 1800 eura

do kraja godine veće kazne u autobusnom prometu

Već do kraja ove godine mogla bi stupiti na snagu smjernica EU-a kojom se propisuje da se za gubljenje ili uništenje prtljage putnika u autobusnom prometu može isplatiti odšteta u visini do 1800 eura.

Odbor za promet i turizam Europskoga parlamenta dao je na drugo čitanje prijedlog smjernice o pravima putnika u autobusnom prometu, tako da se vjerojatno neće dugo čekati na njezino usvajanje.

Za gubitak, uništenje ili oštećenje kovčega, putnih torbi i drugog što se nalazi u autobusnom prtljažnom prostoru predviđena je obvezna odšteta putnicima u visini do 1800 eura.

A kad je u pitanju priručna prtljaga, odšteta može biti do 1200 eura. Za ozljedu ili smrt putnika u autobusnoj prometnoj nesreći slijedi odšteta u visini do 220 tisuća eura.

Odštete i kompenzacije predviđene su i za kašnjenje i otkazivanje prijevoza. Smjernica propisuje vraćanje novca putnicima za otkazivanje, a za dulje kašnjenje prijevoznik mora platiti troškove hotela i prehrane putnika. Ako to prijevoznik ne učini, putnik ima pravo na financijsku kompenzaciju.

Ova smjernica sliči dosta onoj kojom su utvrđena prava putnika u zračnom prometu, ali predviđa neke odštete, koje su čak i veće.

Najave tih visokih odšteta ne zabrinjavaju puno autobusna poduzeća, koja već najavljuju da će povećane troškove za osiguranje putnika i prtljaga prebaciti na cijene prijevoza.

m. lazarević

Naslovnica Biznis