Novosti Biznis

problemi za novčarsku kuću

Jugobanka tužila Slatinsku banku i traži 17 milijuna eura

Slatinska banka danas je izvijestila Zagrebačku burzu kako je 31. ožujka zaprimila tužbu od strane beogradske Jugobanke u stečaju, kojom se od Slatinske banke potražuje iznos od 17 milijuna eura.

U obavijesti se ističe kako Slatinska banka "drži da je navedeno potraživanje u cijelosti neosnovano i pravno neutemeljeno te će se poduzeti sve potrebite aktivnosti koje su nužne za zaštitu interesa Banke".

Slatinska banka je nastala 1992. godine 'pretvaranjem' tadašnje filijale Jugobanke u Slatini u posebnu banku, odnosno nova je banka preuzela sredstva i obveze od te filijale.

U izvješćima o poslovanju iz prijašnjih godina u Slatinskoj su banci navodili da "ne postoje obveze koje bi mogle proizaći iz obveza prema Jugobanci d.d. u stečaju u vezi preuzimanja prava i obveza iz poslovanja Jugobanke Beograd - Jugobanka Podravska Slatina".

(H)

Naslovnica Biznis