More Ribolov

Neodoljiva točka udara

Povećajte lovnost varalice, za to vam treba samo jedno malo samoljepljivo oko

Neodoljiva točka udara

Mnoge su varalice atraktivne u tolikoj mjeri da im nije potrebna nikakva posebna animacija za provociranje napada. Kod nekih je ta atraktivnost postignuta realističnim imitacijama, što je često kod silikonskih varalica, ili pak jedinstvenim specifičnim kretnjama, što je glavna karakteristika wobblera. U principu većina varalica ima neki svoj tajni adut kojim je u stanju potaknuti agresivnost predatora čak i kad je sit. Iako u najvećem broju slučajeva, pogotovo kod provjereno lovnih varalica, nema potrebe bilo što dodavati, ponekad mali detalj može povećati lovnost, a katkad je i udvostručiti.
Provokacija predatora
Davno je utvrđeno da određeni predatori napadaju ribu na određen način. Neki je napadaju s repa, neki po sredini, a neki pak ugrizom u glavu s prednje strane. To nikako nije nasumično, nego je genetski određeno, tako da se napad uvijek odvija po manje-više jednakom scenariju. Pa iako postoji impuls koji upravlja nagonima predatora, postoji način da se taj impuls zaobiđe i da se predatora izazove i potakne na napad na malo drukčiji način.
Sve je više varalica koje na boku tijela imaju jednu ili više jasno istaknutih točaka. To su tzv. the strike point ili, po naški, točka napada. Premda varalica može cijelom svojom dužinom biti jednako atraktivna, predator će je, ako the strike point postoji, udariti upravo u to mjesto. Pritom uopće nije važno napada li on svoj plijen inače s repa ili glave, jer kad ugleda the strike point, udarit će upravo u tu točku.
Upravo zbog toga mnogi varaličari svoje ionako lovne varalice dodatno naoružavaju, najčešće samoljepljivim istaknutim okom, koje se inače u ribomaterijalima prodaje kao klasično oko za varalice. 

Prva trećina tijela
Oko se postavlja uglavnom na prvoj trećini tijela s bočne strane, što je svakako dodatna provokacija. Kod većih i bržih varalica može se postaviti i više točaka, s tim da ih kod žlicastih varalica treba postaviti samo s jedne strane, i to s unutarnje, kako bi privlačni efekt bio kvalitetniji.

Naslovnica Ribolov