More Ribolov

POŠTE, RIBE, PRISTUPI

Sidrene dileme - kako uspješno loviti u kurentu?

POŠTE, RIBE, PRISTUPI

Doći na pravu poštu i usidriti se od prve, to je ključ uspjeha za mnoge ribolovce i to im se uistinu ne može osporiti. No, činjenica je da sve pošte ne rade uvijek. Neke ne drže ribu kad god poželimo loviti, a neke su uskoj veze s atmosferskim događanjima, fazom mjeseca ili pak nečim trećim što je katkad nemoguće objasniti. No svejedno, bez obzira na to, mnogi ribolovci svoje brodice navode točno na zastavice nacrtane na svojim kartama, bacaju sidro i čekaju svoj ulov.
Kada se poklopi da ulove, tada svijetom hodaju kao napuhani baloni koji od samouvjerenosti samo što ne puknu, a kada se dogodi da ih njihova pošta iznevjeri, tada kažu da je toga dana jednostavno bilo tako i gotovo. No, neki se ne mire s takvim razvojem događaja.

BUKVA ZA BUKVOM

Sidrenje ima svojih prednosti, pogotovo kada je u pitanju mikrolokacija na kojoj je ulov neizbježan. Postavljanje brodice na točku kada je lovno područje ograničeno na svega desetak metara promjera, umjetnost je, i istina je da to ne može svatko. No istina je i to da se na takvim pozicijama najčešće može loviti tek nekoliko sati. Prva sljedeća izmjena kurenta brodicu baca na suprotnu stranu, čime je ona prva točka izgubljena. Osim toga, izmjenom kurenta i riba odlazi. A ako riba i na ovoj drugoj točki grize, tada se to uglavnom pripisuje vlastitoj mudrosti i u tek manjoj mjeri sreći.
No, istina je da se u tom pomicanju brodice, pošta najčešće nepovratno izgubi pri čemu mnogi unatoč lošim rezultatima nastavljaju lov čekajući da se riba, ili barem sreća vrati. Tako sjede sa štapom ili tunjom u ruci, pa im prije ili kasnije navrate bukve nakon čega, uz standardnu izjavu o tome kako nemaju sreće ili kako riba danas baš i ne radi, nastavljaju loviti te proždrljivice zadovoljavajući svoju ribolovnu strast takvim surogatom.
I dok tako vani ide bukva za bukvom, rješenje im stoji pod nosom i što je najgore, jasno je vidljivo, samo kad bi ga htjeli vidjeti.

PREMA DUBINI

Kurenti su u moru stalno prisutni. Čak i kad se čini da je potpuna bonaca i da se ništa ne giba, more i tada diše. Morska strujanja sobom donose svježinu, promjenu temperature, kisik i hranu tako da su u pravilu pozicije na kojima su kurenti izraženi, bogati ribom.
Nažalost, riba nije uvijek na istoj točki u odnosu na strujanje već se u zavisnosti od doba dana i godine drži određene zone. Tako se u vrijeme kada je more hladnije drži bliže dna i na rubu kurenta, dok se u toplijem dijelu godine hrabro diže od dna plivajući katkad i u samoj matici kurenta.
A kurenti nikada ne teku ravno, pravolinijski, već su te putanje uvijek izlomljene. More koje teče, u sudaru s preprekom poput otoka, rta ili braka mijenja smjer te tako dolazi do vrtloženja i povratnih strujanja. Često se dogodi da kurenat bude takav da se čini kao da je na vrhu braka izvor koji more tjera na strujanje koncentrično, od središta prema krajevima zamišljenog kruga.
Kada se toj situaciji doda vjetar tada neminovno barem na jednom dijelu spomenute kružnice imamo i kontrakurenat. Dok nas vjetar nosi u jednom pravcu, strujanje nas nosi ili u suprotnom, ili pak bočno.

LOVNA DUBINA

Takvi su uvjeti dosta teški za navigaciju, naravno, s ribolovnog stajališta. Naime, u takvim je situacijama uistinu stvar sreće pogađanje pozicije i sidrenje na njoj. Riba se na takvim mjestima rijetko kada zadržava na jednom mjestu već najčešće prati isti sloj mora, odnosno istu dubinu.
Upravo je zato idealno podići sidro i pokušati pratiti dubinu na kojoj se nalazi lovina. No kako pronaći tu dubinu i kako biti siguran u nju nije jednostavan posao. Ako se prvi puta nalazimo na terenu, tada bi najpametnije bilo upustiti se u malo istraživanje. Idealno je poći od ruba braka s nekih 18 metara prema dubini, odnosno prema rubu braka. Svaki trzaj ribe ili eventualni ulov treba pamtiti prateći istovremeno sonder i GPS tako da se već u prvih nekoliko puštanja može ustanoviti gdje se što nalazi.
Kada se odredi lovna dubina, pretpostavimo da je to nekih 27 metara, tada treba pokušati pronaći kurenat koji će nas provlačiti upravo po dubini od 27 metara. Naravno, to nije uvijek jednostavno postići, ali nije ni nemoguće. U toj potrazi svakako valja računati s dobom dana. Naime, ako je u pitanju ranojutarnji ribolov, tada treba računatu i s pomicanjem ribe za suncem. To znači da će se, primjerice, arbuni, kako se sunce bude podizalo, i sami podizati i penjati po padini braka u čemu ih priborom treba pratiti. Popodne je pak stvar puno stabilnija. Dubina na kojoj nađemo ribu uglavnom ostaje nepromijenjena do padanja mraka.

DALJE OD BARKE

U toplim ljetnim mjesecima riba često bude u samom plićaku, na desetak metara dubine. U takvoj je situaciji lov ispod barke najčešće osuđen na propast, jer riba potpuno jasno vidi i barku i njenu sjenu što svakako budi nepovjerenje i podozrivost.
Odbacivanjem sistema dvadesetak metra od barke šanse za kvalitetnim ulovom skaču i za 80 posto. Na ovaj se način fratri mogu naći na potpuno neočekivanim pozicijama, naravno, miljama daleko od one pozicije na kojoj se sidre oni s početka teksta.
Ako je lovište uistinu bogato, tada je poželjno sidriti se, ali ne bilo kako. U kurentu konop uvijek svira. Zbog strujanja mora i napetosti između sidra i barke pod morem naglo postaje jako glasno, što nikako nije dobro za ribolov. Stoga, ako se želimo sidriti, idealno je to učini s jako puno konopa, čime se izbjegava plašenje ribe sidrom i klasičnom napetošću. Naravno, to sve ima smisla jedino ako smo baš sigurni u poziciju, jer će se sve ionako promijeniti za nekih 4 do 5, a najviše 6 sati.

NA MOTORU

Ako se lovi na dubljoj poziciji, sidrenje može biti teško i neizvodivo zbog čega barku na poziciji valja održavati motorom. Na minimalnom gasu to ne bi trebao biti problem, pogotovo kad je motor novije generacije. Prednost održavanja pozicije motorom je i u tome što se na taj način izbjegava uznemiravanje dna, do čega, i u najnježnijem spuštanju sidra, neminovno dolazi.
No, održavanje pozicije barke na moru bez jasnih orjentira na obali nije jednostavan posao. U obzir treba uzeti jačinu kurenta i smjer vjetra, što svakako zahtijeva korištenje kvalitetnog GPS-a kombiniranog s još kvalitetnijim sonderom. Bez kvalitetne elektroničke podrške održavanje pozicije u kratkom vremenu postaje lov na slijepo.
Ipak, ako postoji bilo kakva mogućnost sidrenja, valja je iskoristiti. Na većim je dubinama jako važno procijeniti smjer i jačinu kurenta te jedno sidro baciti barem tridesetak metara uzvodno nakon čega se spuštanjem oko 60 metara niz kurenat spušta i drugo sidro. Ako su oba sidra zagrizla tada se ne bi trebalo biti teško navlačenjem po konopima centrirati točno nad željenom pozicijom. Naravno, takav manevar ima smisla jedino ako je pozicija provjereno dobra i ako sigurno drži ribu. Cijeli manevar izvoditi radi dva arbuna baš i nema smisla, no ako je dolje šargijera

SIDRO U KURENTU

Kurenti su u traženju lovine ključni detalj. Kako je već rečeno, u nailasku na prepreku mijenjaju smjer i u skladu s novim pravcem sudaraju se s nekim drugim kurentom, što opet rezultira novim pravcem. Sve to vrlo neposredno utječe na ribu, zadržavajući je na strogo određenim točkama, kako po smjeru kurenta tako i po dubini vodenog stupca. Prateći smjer kurenta i konfiguraciju dna, ne bi trebalo biti teško odrediti putanju na kojoj imamo najviše izgleda za kvalitetan ulov.
Ponekad se dogodi da kurenti ne nose brodicu u očekivanom smjeru, što zapravo znači samo da se u odabiranju kursa moramo u startu pomaknuti malo lijevo ili desno. Važno je znati da povremeno paljenje motor radi korekcije nije nikakav grijeh.
Mnogim ribolovcima prebrz kurenat stvara probleme otežavajući detekciju griza ili kvalitetnu prezentaciju zbog čega se okreću sidrenju. A sidrenju se uistinu i treba okrenuti u takvoj situaciji, ali nipošto klasičnom. U uvjetima jakog kurenta sidreni konop pod morem jako svira tako da je teško odraditi kvalitetno sidrenje koje neće plašiti ribu. Puno je praktičnije iskoristiti olujno sidro i pustiti ga po krmi. To će sidro usporiti barku i omogućiti lov kakav smo htjeli – uspješan i bogat. A kada se pošte u tom gibanju i plutanju prođu, sidro se skupi, brodica vrati na početnu poziciju pa se ponovo uz puštanje olujnog sidra prepusti kurentu.
A ako vam je to komplicirano i teško, premda nitko nije rekao da će biti lako i lagano, tada bacite klasično sidro, zategnite konop i čekajte bukve koje će prije ili kasnije naići i pohlepno gutati sve što im ponudite.

Naslovnica Ribolov