More Ribolov

Opušteno i samo lagano

Uživajte u ljetu uz panulu, dovoljno je uzeti štap, nekoliko omiljenih varalica i otisnuti se u lagani đir...

Opušteno i samo lagano

 

Panulu mnogi ribolovci smatraju krunom sportskog ribolova, i to u prvom redu zato što svojim selektivnim pristupom eliminira greške i slučajne neželjene ulove kakvi su u radu s većinom ostalih udičarskih alata i tehnika redovita pojava. Lovina se pažljivo bira, a onda se u skladu s odabranom lovinom slažu sistemi, predvezi i arme. A temeljna definicija panule je vrlo jednostavna i zapravo prilično suhoparna. To je, dakle, ribolovna udičarska tehnika kojom se povlačenjem živog, uginulog ili umjetnog mamca iz plovila u pokretu lovi riba.

MNOŠTVO DETALJA

Ipak, činjenica je da je takva definicija tek mali dio puno šire priče. Riba ima puno i nikako nije svejedno u kojem se sloju mora panula povlači. Nije svejedno ni na kojoj se dubini, u koje doba dana ili godine i po kakvom vjetru ili tlaku zraka povlači. Nije svejedno ni kojom se brzinom vuče, ni vuče li se iz ruke ili pomoću štapa...
Puno je detalja, i krupnih i sitnih, u igri koji definiraju ovu kompleksnu disciplinu. Osim toga i sami su panulaši prilično specifičan soj ribolovaca, u pravilu krajnje profilirani i oblikovani morem i konstantnim boravkom na njemu. Činjenica je da se uspješan u panulanju ne postaje preko noći ni nakon nekoliko izlazaka na more, već samo neprestanim usavršavanjem naučenog, stečenog iskustvom i vlastitim špirijusom koji, istini za volju, ipak nemaju svi.

CRTE RAZGRANIČENJA

Kada se spomene panula, većina pomisli na zubaca i gofa, no to su tek dvije ribe i za njih se koristi u pravilu teža arma, dok je cijelo mnoštvo druge ribe koja se također vrlo uspješno lovi, ali s lakšim i finijim priborom. Povući strogu crtu razgraničenja između panula namijenjenih velikoj ribi i onoj manjih gabarita, teško je i gotovo nemoguće, jer ne postoje stroge odrednice koje razgraničavaju ta dva panulaška sektora.
Osnovna razlika je zapravo samo u ciljanoj namjeni. Tako se panula naoružana predvezom s velikim udicama i otežanjem koje panulu može potopiti na željenu dubinu od dvadeset pa sve do osamdeset i više metara, naziva teškom, dok se panule koje se vuku u površinskom sloju mora nazivaju lakim panulama. To što se na laku panulu znaju uloviti kapitalne lice od tridesetak kilograma, strijelke od dvadesetak, ili brancini teži od deset kilograma, nimalo ne utječe na uvriježeni naziv, tako da ta panula, bez obzira na ostvareni ulov, ipak ostaje laka.

LOVINA JE ODREDNICA

I premda se u principu po kvaliteti i veličini ulova uglavnom ne može mjeriti s teškom panulom, lagana panula ima svoje stalne pobornike. Razloga je puno, no osnovni leži u činjenici da lagana panula zapravo ne zahtijeva neke opsežne pripreme, pri čemu rezultati gotovo nikada ne izostaju, a što je vrlo važno kada je u potanju nikada dovoljno napuhani ribolovni ego.
Iako se laganom panulom naziva cijeli niz najraznoraznije konstruiranih povlačnih sistema, lagana panula je zapravo svaka panula koja se povlači u gornjem sloju mora, brzinom katkad i preko četiri milje, s varalicom, živom ili uginulom animalnom ješkom čija dužina ne prelazi petnaestak centimetara, pri čemu je otežanje na sistemu minimalno ili ga uopće nema.
Naravno, ovo je samo još jedna od širokih definicija lagane panule jer mnogi ribolovci laganom panulom smatraju i sabiki koji, uz uistinu sitne udice i peraste ukrase, često ima otežanje teže od 400 grama. No, pravoj definiciji, odnosno opravdanju naziva, ipak kumuje lovina koja je u pravilu manjih gabarita, te samim time i znatno lakša od lovine koja se ostvaruje teškom panulom.

DAKRONSKI UMETAK

Konstrukcijski gledano, riječ je o udičarskom alatu koji se sastoji od osnovne strune, najčešće od najlonskog monofila promjera do 0,35 milimetara, duge od 100 do 150 metara, na koju se nastavlja fluorokarbonski predvez promjera od 0,18 do 0,30 milimetara u dužini od 70 centimetara do 6 metara, s varalicom ili nekom animalnom ješkom na kraju.
Ako je na kraju varalica poput wobblera, tada se otežanje uglavnom izbjegava, no ako je u pitanju silikonska varalica, nekakav slider, riblji filet ili pak kožica, tada se može koristiti i olovno otežanje koje može biti ili taktički raspoređeno po osnovi ili pak koncentrirano uz spoj osnove i predveza.
I premda se taj spoj može ostvariti preko cijelog niza pouzdanih čvorova, zogulin je ipak najpouzdanije rješenje, i to ponajprije zbog eliminiranja sukanja strune, do kojega, čak i u radu s najsavršenije konstruiranim varalicama, sigurno dolazi, ako ne ranije, a ono definitivno u trenutku izvlačenja lovine.
Osim klasičnih kliznih olovnica koje se u konstruiranju sistema na osnovu navlače i fiksiraju kao u klasičnoj viškoj panuli, ili pak spiralnih montažnih olovnica koje se postavljaju kao koncentrirano olovno otežanje, sve se češće koristi umetak od dakrona, upredene strune s olovnom jezgrom. Ovaj se otežavajući umetak postavlja između fluorokarbonskog predveza i osnove u dužini od svega par metara pa do petnaestak metara, a što ovisi o brzini povlačenja i željenoj lovnoj dubini.

RASPOLOŽIVI TRIKOVI

Veličina varalica za laganu panulu uglavnom se kreće od 5 do 7 centimetara dužine, dok se varalice duže od 11 cm malo kada koriste. U zavisnosti od ciljane lovine bira se određen oblik i tip varalice koja se u skladu s njezinim karakteristikama vuče brzinom od 0,7 do 5 milja.
Premda su u laganoj panuli najčešće povlačene varalice wobbleri, sve je više panulaša koji vuku i male silikonce, dok se prvenstveno za plavu ribu povlače i metalne žlicaste varalice. I baš kao što je slučaj sa svim ostalim ribolovnim tehnikama, tako se i u laganoj panuli za sve situacije uvijek može primijeniti tek osnovni kostur. No za pravi uspjeh treba koristiti sve raspoložive trikove koji zapravo pojedine panule i čine međusobno toliko različitima. Da biste polučili najbolji mogući uspjeh, panula mora biti konstrukcijski prilagođena vrsti koju lovimo. U tom smislu možemo razlikovati nekoliko konstrukcijskih rješenja.

UŠATE I PLAVA RIBA

Najčešće korištena je definitivno lagana panula za ušate. Kod ove je panule osnova promjera 0,35 milimetara, dok je predvez promjera 0,27 milimetara dug oko 2 metra. Na kraju sistema se nalazi gavunoliki wobbler dužine 5 do 7 milimetara koji se povlači brzinom od 1,5 do 3 milje, što zavisi od jačine i smjera kurenta. Ovakva panula nema ili nikakvo dodatno opterećenje ili je pak otežana samo s desetgramskom olovnicom smještenom na spoju osnove i predveza.
Lokarde, šaruni i skuše također se vrlo uspješno mogu loviti wobblerima i metalnim varalicama, i to ponajprije effzetima i kastmasterima, ne dužima od desetak centimetara, koje treba vući brzinom od 3 do 3,5 milja, a katkad, po potrebi i brže, ali ne iznad 5 milja.
Osnovna struna za ovakav lov je promjera 0,35 milimetara, dok je predvez promjera 0,30 milimetara dug oko jednog metra.
Za otežanje je najpraktičnije koristiti spomenuti umetak od dakrona u dužini od tri metra, od varalice udaljen oko 8 metara.
Valja napomenuti da se na identičan način love i palamide i lucevi, pri čemu bi s obzirom na uobičajenu veličinu ovih vrsta kompletnu opremu trebalo malo pojačati, kako u promjerima strune, tako i u veličini varalica.
Iglice su, pak, posebna priča. Najlonska osnova ne treba biti deblja od 0,30 milimetara, a predvez dužine do jedan metar promjera 0,20 milimetara. Idealna varalica je matassina, čupica svile ili kakvog sličnog sintetičnog materijala, najčešće žute, bijele ili crvene boje. U trenutku napada, iglica se zbog specifičnog čeljusnog aparata svojim ozubljenim kljunom zaplete za niti matassine, nakon čega se može izvući potpuno neozlijeđenu. Olovno otežanje, ako je uopće i potrebno, najčešće je oblika sačme teško do 5 grama, postavljeno na spoju osnove i predveza.

PANULA ZA KRALJA

Brancina se zbog njegove lukavosti, ali i visoke kvalitete u gastronomskom smislu, smatra kraljem lagane panule. Budući da je vrlo osjetljiv na bilo kakve nepravilnosti ili dodatke, osnova se s predvezom dužine minimalno četiri metra spaja preko čvora, i to bez ikakvog otežanja. Promjer osnove se kreće od 0,30 do 0,40 milimetara, a fluorokarbonskog predveza od 0,25 do 0,30 milimetara.
Najlovnijim varalicama su se pokazale imitacije pješčanih jeguljica, među kojima prednjači odavno legendarni Raglou. Osim tim specifičnim varalicama, brancina možemo vrlo uspješno loviti i wobblerima raznih dimenzija i akcija, pri čemu se boja varalice određuje po vrlo jednostavnom principu – što je prozirnost mora i vidljivost veća, to varalica treba biti to prozirnija. Varalice se povlače brzinom do 2 milje.
Osim varalica, u laganoj se panuli mogu vući i prirodne ješke. Tako je za brancina idealna živa iglica ili mali cipal, ali i riblji fileti ili trakice s kožom najčešće izrezane u obliku izdužene suze ili jako izduženog karo oblika. Posebno je lovna kožica od pauka ili brancina osušena na staklu u hladu pa naješkana na dvije udice. Naravno, sve se ovo može povlačiti i za ostale riblje vrste koje se love laganom panulom.

BEZ MRŠENJA

Na kraju je ostala još samo jedna dilema – lov iz ruke ili pomoću role i štapa. Premda su tradicionalisti skloniji lovu iz ruke, suvremeni je pristup po mnogočemu bolji i kvalitetniji. U lovu iz ruke treba računati s tim da će se u nekom trenutku, a vjerojatno i više puta tijekom lova, pod nogama naći nekoliko desetaka metara razmotane tanke strune koja se ne bi trebala zamrsiti, a što malobrojnima uistinu polazi za rukom. Osim toga, kada se na tankoj struni lake panule nađe veći primjerak, i najiskusniji panulaši se nađu na lijepim mukama. A izbor pribora za one sklonije suvremenom ribolovu baš i ne traži neku velu mudrost. Prioritetno je samo da sve bude lagano jer ulov sitnije ribe na grub i tvrd pribor uistinu nije neki osobit gušt.
Dakle, štap dužine do 2,7 metara, akcije 30 do 60 grama, rola klase do 2,500 ili mali baitcaster i to je to. Jedino vam treba prijenosni hladnjak ili manja jacera u koju ćete pospremiti ulov koji uz ovolike pripreme nikako ne može izostati. I naravno, podmetač dovoljno velik, jer znate kako se kaže – nikad se ne zna...

 

LAGANO PO RUBU

U situaciji u kojoj se naiđe na more koje na samoj površini kuha od riblje aktivnosti, ne treba žuriti i pokušati provući panulu po sredini takvog jata, što mnogi u svojoj brzopletosti upravo i učine. Panulu je potrebno pustiti daleko iza sebe i do preko pedeset metara, tako da u obilasku jata, panula u svojoj putanji prođe rubnim dijelom jata. Ako je plovidba staložena i dobro proračunata, uz nekoliko ovakvih obilazaka se u kratkom vremenu može uloviti pozamašna količina ribe. Prolazak kroz jato najčešće nepovratno potopi ribu, nakon čega joj je vrlo teško ponovno ući u trag.

 

SLAMKA, PERO I UGRC

Jedna od najstarijih i najpopularnijih oblika lagane panule je panula za ušatu. Na osnovu promjera 0,30 milimetara se preko zogulina nastavlja fluorokarbonski predvez dug nekoliko metara promjera do 0,25 milimetara. Na kraju predveza se nalazi samo jedna udica na čiji se vrat navuče s donje strane koso zarezana slamka. U slamku se umetne komadić galebova pera, pa se sve ili poveže ili trenutnim ljepilom fiksira uz vrat udice.
Jedna od posebnosti ove panule je i mali ugrc, puž intenzivnog mirisa koji je ušatama privlačan i na velikoj udaljenosti. Nadjeven na udicu ove panule, pokazao se kao izrazito lovna ješka kojoj ušate nikada i nipošto ne mogu odoljeti.

Naslovnica Ribolov