Dalmacija Split

GRADSKO VIJEĆE

Oporba kritizira Banovinu: Di su pare od EU projekata? Doveli ste nove ljude, ali ta Služba ne funkcionira. Neka se ugledaju na Trilj!; Pao je i prijedlog da se Splićanima kupe sadnice kupusa...

GRADSKO VIJEĆE

Splitski gradski vijećnici danas su raspravljali i o rebalansu proračuna za ovu godinu, za koje je uvodno obrazloženje dao Dragan Brtan, pročelnik za financije.

Kazao je kako su se rashodi za zaposlene vrlo malo povećali - 600.000 kuna, ali je kazao i kako je došlo do smanjenja ulaganja u kapitalne investicije zbog dinamike projekata zbog čega su se oslobodila sredstva koja su se utrošila za održavanje cesta.

U raspravi je Natalija Tafra Bazina u ime stranke Pametno kazala kako je gotovo identičan iznos prvotnog proračuna te da samo izgleda da je savršeno planiran, ali da itekako  ima pretumbavanja po stavkama.

- Porezni prihodi su planirani u iznosu od 507 milijuna kuna. I dalje se planiraju sredstva za prodaju imovine. Ista je priča i s ostalim prihodima od 23 milijuna kuna koje se odnose na dobiti od komunalnih poduzeća.

Ušteda na plaćama nije točna jer su troškovi prikriveni ugovorima o djelu. Smanjenja su i u informatici i EU fondovima. Još je tužnije što se smanjuju potpore malim i srednjim poduzetnicima za 1,5 milijuna kuna. Koliko je Grad do sada platio zakup za zemljište na Kopilici?

Planovi se rade netransparentno i navedeni su pogrešni iznosi. U ovo izvješće nije ugrađen preneseni višak Grada i manjak proračunskih korisnika. Zaključujemo da su ove godine profitirale prosvjeta, komunala i sport na račun neizvršenih EU projekata - kazala je.

Ante Čikotić (MOST) je replicirao kako nije spomenuto osam milijuna kuna zbog borbe protiv potkornjaka.

-Taj dio bi trebalo izbaciti jer ne možemo dati legitimitet rebalansu nezakonitim radnjama - kazao je.

U ime SDP-ovih vijećnika Aida Batarelo se složila u najvećem dijelu s izlaganjem vijećnice Tafra Bazine. Naglasila je kako je navedeno da na prihodovnoj strani proračuna stoje i prihodi od komunalnih poduzeća.

- Manji su prihodi od EU fondova, kao i od imovine, a donacije i kazne rastu. Neprihvatljivo mi je da se sredstva za socijalnu skrb smanjuju za devet milijuna kuna. Jeste li proračunskim korisnicima zaključali riznicu?

Ako je bio preneseni višak od 25 milijuna kuna, zašto to nije planirano? Tehnički dokument nije dobar. Ne izgleda kao savršeno planirani izvještaj. Niti jedno izvješće o radu gradonačelnika ne može prezentirati sliku rada gradonačelnika kao rebalans proračuna. Vrijeme će pokazati da ovo služi za preuzimanje novih obveza - istaknula je.

Čikotić je istaknuo kako su građani ti koji pune proračun te je najavio prijedlog da se prirez vrati na staro jer nema smisla da haračimo građane - kazao je.

Tonči Blažević (HSLS) također smatra da se prirez treba vratiti na staro.
- Žalosno je što se dobro punimo, ali smo podbacili po pitanju europskih projekata. Ne znam gdje zapinje. Volio bih da nam gradonačelnik kaže kad ćemo vidjeti lijepe slike sa Žnjana, jer presporo nam te stvari idu.

Također je predviđeno kupovanje tvrtke UNIST Tehnološki park za tri milijuna kuna, a rebalansom ćemo doći korak bliže toj kupovini. Ovaj grad treba dobro počistiti pa tek onda možemo razgovarati o masterplanu. Moj plan za rebalans - nemate - zaključio je Blažević.

Joško Markić je naveo kako je rebalansom vidljivo kako rastu prihodi od poreza za čak 30 milijuna kuna.

- U dokumentu je navedeno da se na prihodovnoj strani proračuna promjene u jednom dijelu odnose i na smanjenje prihoda za EU projekte, i to za više od 11 milijuna.

Oni su na razini manjih gradova sa značajno slabijom logistikom. Cijeli proračun ove službe je 26 milijuna, a, primjerice, Trilj će iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava dobiti 22 milijuna.

S obzirom na to da se u Gradu zaposlilo više novih osoba za rad na EU projektima, a ostvarenje proračuna je tek 60 posto od lanjskog, mislim da je navedeno znak da nešto o ovoj službi ne funkcionira zadovoljavajuće te da treba težiti promjenama sadašnjeg, očigledno neučinkovitog, rada.

I za rashode je vidljivo da padaju na dvije vrlo bitne stavke – smanjenje socijalnih naknada i smanjenje rashoda za investicija. Stoga će ovim rebalansom sredstva Službe za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima biti na tek 80 posto početno planiranih.

Posebno je zabrinjavajući ovaj pad rashoda za investicije jer se investicijama otvara put novim investicijama i stvara ozračje u kojem je dobro poslovati, a što vodi daljnjem gospodarskom rastu.  Stoga predloženo neću podržati jer svima treba biti jasno da aktivnosti sadašnje gradske Uprave nisu niti razvojne niti dovoljno socijalne, a što je zorno vidljivo iz temeljnog gradskog dokumenta, a to je proračun - podvukao je Markić.

Prkić je dao amandman da se rebalansom tekuće donacije povećaju za 20.000 kuna  koje bi se utrošile na poticanje permakulture u Splitu za nabavku sadnica kupusnjača uz obrazloženje kako “u zadnje vrijeme među našim sugrađanima jača permakulturna svijest".

-To se očituje sadnjom povrća doslovno na svakom „kantunu“. Stoga predlažemo ovaj minimalan iznos kojim bi se kupile sadnice kupusnjača i podijelile našim sugrađanima - bio je ironičan i duhovit Prkić aludirajući na hortikulturni zahvat Željka Keruma u zaštićenoj vili Antičević gdje je prije skoro mjesec dana zasadio kupus i salatu.

Nakon svih opaski Brtan se obratio vijećnicima i kazao je da je tužan zbog pojedinih komentara za način prezentacije proračuna.

Naglasio se kako se iznosi komunalne naknade nisu mijenjale. Potpore poduzetnicima su rezultat natječaja, a povećanje poreznih prihoda rezultat su većeg poreza na nekretnine i povećanje poreza od imovine što je rezultat najmova imovine od građana.

Po pitanju EU projekata dao je riječ kolegici Radojki Tomašević, pročelnici Službe za međunarodne odnose i EU projekta.

-Većina eu projekata se ugovara na razdoblje od tri godine. Često se desi da nam javne nabave padnu tri puta, negdje smo produžavali rok izvođenja radova. Tu je i sistemska greška gdje smo s naše strane u projektu za Dioklecijanovu palaču sve poslali Ministarstvu kojemu je trebalo pet mjeseci da raspišu poziv - kazala je pročelnica.

Na kraju se u ime kluba vijećnika HDZ-a obratio Petar Škorić koji se zahvalio svima na konstruktivnoj raspravi, ali je naveo kako je bilo i destruktivnih prijedloga koje ruše dignitet Gradskog vijeća kao što je Prkićev prijedlog o kupusnjačama.

-To nije razina komuniciranja koja treba ovom Gradskom vijeću - za kraj je rekao Škorić.

Čikotićev prijedlog smanjenja prireza također nije prošao.

Nakon što su se svi izredali u raspravi, pristupilo se glasovanju o rebalansu proračuna koji je prošao s 18 glasova za od ukupno 30 nazočnih vijećnika.

Rebalans su podržali vijećnici HDZ-a, HGS-a, HNS-a i Ante Zoričić, a protiv su bili vijećnici Pametnog, MOST-a, SDP-a i Tonči Blažević (HSLS).

Naslovnica Split