Dalmacija Split

krivi za nesreću

Zbog smrti radnika na gradilištu Mall of Splita, Cestar mora platiti 757.000 kuna odštete

krivi za nesreću

lead
Protivno pravilima zaštite na radu bilo je i to što su natovareni kamion pokušali pomaknuti uz pomoć žlice bagera, a izmjenu akumulatora morali su obaviti mehaničari, a ne iscrpljeni vozači

Presudom Općinskog suda u Splitu, "Cestar" d.o.o. mora isplatiti odštetu za smrt radnika Andrije Matasa (56) koji je poginuo na gradilištu centra Mall u Splitu polovinom studenog 2015. godine.

Udovica Anđelija Matas i njegovo troje djece imaju pravo na naknadu štete i sudskih troškova u ukupnom iznosu od 757.000 kuna plus pripadajuće kamate, stoji u nepravomoćnoj odluci.

Obitelj Matas pokrenula je sudski postupak polovinom 2016. godine pokušavajući dokazati da je Andrija stradao od posljedica ozljeda na radu kada ga je prignječio "Cestarov" kamion koji je s kolegama pokušavao popraviti. "Cestar" je u odgovoru na tužbu tvrdio kako je njihov radnik stradao isključivo zbog svoje nepažnje, jer nije podignuo ručnu kočnicu nakon što ga je upalio pa izišao iz njega. Tvrdili su da kamion ne bi mogao krenuti unatrag da je ručna kočnica bila podignuta, te su se pozivali na iskaze drugih radnika i vještaka za promet. Također su osporili da je do nesreće došlo zbog prekovremenog rada, odnosno radnog opterećenja sada pokojnoga Andrije Matasa.

Pokvareni kamion

Tijekom suđenja saslušano je nekoliko radnika, koji su kazali kako je uobičajeno radno vrijeme bilo do 15 sati, a zbog završetka radova na gradilištu neposredno prije otvaranja centra, koje je kasnilo, bio je angažiran iznimno velik broj radnika te se radilo prekovremeno. Nesreća se dogodila upravo u tom produljenom radnom vremenu, oko 18.15. Andrija Matas radio je kao KV vozač i zadnje tri do četiri godine bio je zadužen za kamion Mercedes proizveden 2002. godine. Tog dana mu se natovareni kamion težak 15 tona pokvario i stao na uzbrdici na mjestu na kojem je predstavljao problem za sigurno prometovanje. Osim toga, još je jedan kamion bio iza njega te se nije mogao nastaviti proces odvoženja materijala s gradilišta a da se pomakne Matasovo vozilo.

Radnici su dobili nalog od šefa gradilišta da u njega stave akumulator iz drugog kamiona kako bi ga pomaknuli s mjesta. Prostor je bio skučen i osvjetljenje je bilo loše, te je jedan radnik svijetlio mobitelom dok su Matas i još jedan kolega na kamion montirali akumulator, koji je težio oko 20 kilograma. Andrija Matas ušao je u kabinu kamiona provjeriti hoće li upaliti, dao je kontakt te izišao dok je motor vozila nastavio raditi kako bi završili montiranje akumulatora. U jednom trenutku kamion je krenuo unatrag i prignječio je Andriju Matasa uz teretno vozilo koje je bilo parkirano iza njega.

Sud je naveo u odluci kako su radnici tog dana bili na radnome mjestu 11 do 12 sati bez prekida, te je poslodavac u takvim uvjetima morao pojačati skrb o sigurnosti radnika. Prvenstveno je morao angažirati dodatan broj radnika i mehaničara te neprekidno budno nadzirati umorne i iscrpljene radnike, kao i dodatno osvijetliti vanjski dio gradilišta. Protivno pravilima zaštite na radu bilo je i to što su natovareni kamion prije toga pokušali pomaknuti s mjesta uz pomoć žlice bagera.

Ručna kočnica

Nadalje je morao izmjenu akumulatora povjeriti mehaničarima, umjesto vozačima koji su radili tog dana dulje od 11 sati. Osim toga, Andrija Matas radio je i prethodnog dana do noći, što je dodatni razlog visoke psihičke i fizičke iscrpljenosti. Ipak, kako je bio KV vozač s više od 30 godina staža, nužno je trebao podići ručnu kočnicu prije izlaska iz kabine kamiona. Kako je prema izjavi jednog radnika ručna kočnica bila spuštena kad je ušao u kabinu nakon nesreće, sud je procijenio da je Andrija Matas stoga kriv za nesreću u omjeru od 30 posto.

Slijedom toga su Anđeliji Matas i troje sada odrasle djece dodijelili po 154.000 kuna odštete svakome, umjesto po 220.000 kuna, koliko su tražili u tužbi. Uz to, "Cestar" mora platiti i 141.975 kuna parničnog troška.

Udovica Anđelija Matas nije otišla u mirovinu, nego je ostala na radnome mjestu u "Cestaru" unatoč njihovu stajalištu prema smrti njezina supruga. Na naš poziv kratko nam je kazala:

– Ne bih željela ništa komentirati jer je postupak još uvijek u tijeku budući da se Cestar žalio Županijskom sudu. Molim vas za razumijevanje – izjavila nam je.

Pravna bitka HZZO nije priznao ozljedu na radu

Paralelno uz postupak na Općinskom sudu, udovica Andrije Matasa vodi bitku i na Upravnom sudu u Splitu. "Cestar" je podnio obavijest Inspektoratu zaštite na radu o događaju 11. studenog 2015. godine s već utvrđenom šifrom 855, što bi značilo kako se Andrija Matas nije pridržavao pravila zaštite na radu. Tek se na traženje Anđelije Matas početkom travnja 2016. godine podnosi prijava ozljede na radu Regionalnom uredu HZZO-a. Sedam mjeseci nakon nesreće donosi se rješenje kojim ozljeda nije priznata kao ozljeda na radu jer smatraju kako je vozač sam kriv za nesreću. Udovičinu žalbu viša instancija odbija te Anđelija Matas pokreće spor krajem 2017. godine na Upravnom sudu u Splitu, koji poništava rješenja i sve vraća na početak. Regionalni ured HZZO-a priznaje ozljedu na radu, "Cestar" podnosi žalbu višoj instanciji i sve se vraća na ponovno odlučivanje u Split. Zatim Regionalni ured 31. kolovoza prošle godine opet priznaje ozljedu na radu, ali se "Cestar" ponovno žali i gubi. Nakon toga "Cestar" pokreće spor na Upravnom sudu koji je još uvijek u tijeku.

 

Naslovnica Split