Dalmacija Split

prikupljaju se dokumenti

Banovina od Županije traži koncesiju za najveću gradsku plažu: ugostiteljski objekti na Žnjanu bit će veći od 15 kvadrata, grade se i podzemne garaže?

prikupljaju se dokumenti

Iz Banovine su zatražili koncesiju na pomorskom dobru na žnjanskom platou, potvrđeno je "Slobodnoj Dalmaciji" iz Županije.

– Grad Split pokrenuo je inicijativu za raspisivanje natječaja za koncesiju na žnjanskom platou. Trenutačno se prikupljaju potrebni dokumenti i suglasnosti nadležnih tijela koji su preduvjet za raspisivanje koncesije – odgovorio nam je Stipe Čogelja, v.d. pročelnika županijskog Upravnog odjela za turizam i pomorstvo.

Prije dva tjedna iz gradske uprave za naš list su tvrdili kako će se pravo upravljanja nad atraktivnim priobalnim pojasom i pripadajućim akvatorijem tražiti od Vlade posredstvom Ministarstva mora. No, u resornoj administraciji kažu da ih nitko nije za to pitao.

– Ministarstvo mora nije zaprimilo službeni zahtjev Grada Splita da na dijelu područja žnjanskog platoa davatelj koncesije bude Vlada – navodi se u odgovoru iz Zagreba.

Kako bilo, lokalna vlast je već raspisala natječaj za izradu projektne dokumentacije za uređenje platoa, prije negoli je odobrena koncesija, o čemu smo pisali. U zadatku za potencijalne projektante navodi se da je ukupni obuhvat koncesije na Žnjanu 217.250 četvornih metara, pri čemu površina kopnenog dijela iznosi 122.074 kvadrata, a morski dio zauzima 95.176 četvornih metara.

Pravo upravljanja kupališnom zonom omogućuje da se izgrade ljepši ugostiteljski objekti, pojedinačne površine veće od 15 kvadrata, koliko je dopušteno koncesijskim odobrenjima koja Grad najčešće izdaje tamo gdje nisu utvrđene granice pomorskog dobra. Dobivanjem koncesije omogućuje se trajno rješenje platoa, jer se na pomorskom dobru mogu graditi podzemne garaže, ugostiteljski objekti sa štekatima, kao i javni sadržaji, te se može hortikulturno urediti prostor.

Podsjetimo, žnjanski plato nasut je 1998. radi posjeta pape Ivana Pavla II., kad se, prema procjenama, okupilo oko pola milijuna ljudi. Otada je taj prostor pustoš ili "mjesečev pejzaž", a donedavno je bio eldorado za bespravnu gradnju, a ni nakon rušenja ilegalnih objekata ne izgleda privlačno s privremenim rješenjima.

Nakon više od 20 godina, Grad je na pragu da konačno dobije koncesiju i civilizira vrijedno područje, najveću zonu koja nije "nakrcana" stambenim, turističkim ili javnim objektima. Vidjet ćemo koliko će nakon toga biti mjesta na plaži za obične kupače, koji ne leže na ležaljkama i ne piju skupa pića.

Naime, za razliku od koncesijskog odobrenja, "puna" koncesija može više ograničiti prava i slobode onih kupača koji ne koriste koncesionarske usluge. Naravno, sve će ovisiti o tome kako će biti sastavljeni ugovori s koncesionarima i koliko će štititi prava građana.

Naslovnica Split