Dalmacija Split

DALMOVNICA

Splitsko sveučilište kao 'izvoznik' znanja

DALMOVNICA
Rektor Dragan Ljutić

Tko o čemu, Dalmovnica o sveučilištu. To, vjerujem, svaki pažljiviji čitatelj ove rubrike može lako uočiti i pomisliti da je njezina uporna posvećenost fenomenu (konkretno) Splitskoga sveučilišta možda već "izrasla" u rizik uspoređivanja sa – što ja znam – navadom babe da stalno priča o kolačima.

Ali, dobro, vrijedno je rizika iznova se vraćati propitivanju životnoga pulsa tog nedvojbeno najvažnijega "pogona" Dalmacije; tvornice čiji je proizvod – kritički um – zasnovan na finoj "obradi" najdragocjenije sirovine – sive moždane kore.

Utoliko je za ovu Dalmovnicu posve logičan i razumljiv, da ne kažem i nužan, izbor sveučilišne teme jer se u toj orbiti, evo, događaju stvari koje su s razlogom već osvojile medijske naslovnice, s tim da je akutno najmarkantnija, i za Dalmaciju najznačajnija, odluka da se oživotvori programatska i strateška ideja/nakana rektora dr. Dragana Ljutića o disperziranju pojedinih sveučilišnih studija iz Splita na neke druge dalmatinske "lokacije".

U najkraćem, rektor je – potvrđujući navod iz "Slobodne" da stalno "vozi u petoj brzini" – pokrenuo sveučilišni sustav (a i onaj u okolišu, od Županije i države do lokalnih faktora) prema osnivanju turističko-ugostiteljskog fakulteta s adresom u Makarskoj.

Benefiti toga opredjeljenja znatni su, vrlo uočljivi i, također, disperzirani iz sveučilišne centrale, tj. iz Splita: naša će (ne samo lokalna) turistička industrija dobiti obrazovane (inače deficitarne) kadrove, Makarska živost studentskoga grada i nova radna mjesta, mladi ljudi mogućnost obrazovanja u struci s kojom će lako naći posla, a naš obrazovni sustav "smjernicu" da školuje cure i mladiće za realan život, a ne za burzu rada.

To je, naravno, vrlo zahtjevan proces, ali budući da sa sveučilišta najavljuju na istoj matrici i druge disperzirane studije – primjerice arheologije u Solinu, interuniverzitetski studij na Visu, studij mediteranske poljoprivrede na prikladnoj adresi… o čemu se izrađuje poseban elaborat – realno je očekivati da se u realizaciju tih projekata nipošto neće voziti u leru.

Na kraju, sveučilište (ne samo) ovdje spomenutim potezima pokazuje i da grad Split – kao razvojnom strategijom definirani centar aglomeracije – nema namjeru oko sebe "uzgajati provinciju" nego je, naprotiv, oplemenjivati svojevrsnim "ispostavama učenosti", u čemu je Makarska pionirski primjer.

Naslovnica Split