Dalmacija Split županija

kad se ruke slože...

Politička anomalija sa škoja: supetarski proračun usvojen jednoglasno!

kad se ruke slože...
Na sjednici supetarskog Gradskog vijeća prihvaćen je proračun za 2015. godinu koji će biti „težak“ 50 milijuna kuna. Zanimljivo je spomenuti da je taj temeljni financijski dokument prihvaćen jednoglasno jer je za njega ruke diglo svih 12 nazočnih vijećnika.

Nisu baš česti primjeri da pozicija i opozicija, dakle vladajući i oporba budu suglasni oko proračuna, ali je u Supetru bilo upravo tako. Vijećnici su kroz diskusiju i amandmane nastojali poboljšati proračun bez disonantnih tonova, verbalnih okršaja i žestokih razmimoilaženja.

Proračuna je predložila je gradonačelnica Ivana Marković koja je iz redova SDP-a kao i njezin zamjenik Šimica Dragičević.

U gradskome parlamentu najviše vijećnika i to 6 ima koalicija koju čini SDP-HSU, četiri pripadaju HDZ, dva su članovi HNS, a jedan je vijećnik iz HSS.

Proračunom je predviđeno, pojasnila je gradonačelnica Marković, kako će se od Europskih fondova namaknuti 6 milijuna i sedam sto tisuća kuna. U situaciji kada su domaći izvori financiranja sve tanji supetarska gradska vlast pokušat će doći do evropskog novca.

Prema namjeni najviše rashoda i to 30 posto planira se utrošiti za poboljšanje uvjeta života građana ulažući u povećanje komunalnog standarda i razvoja zajednice kao cjeline.

Prihvaćen je amandman kluba vijećnika HDZ prema kojemu će se za učeničke i studentske potpore izdvojiti 30 tisuća kuna više nego je bilo planirano što čini ukupno 222 tisuće kuna. Za isti iznos, zahvaljujući amandmanu SDP, povećat će se izdvajanja za NK „Jadran“ koji će iz gradske blagajne dobit 350 tisuća kuna dok je HNS putem svog amandmana povećao donacije sportskim i kulturnim udrugama za 44 tisuće kuna.

„Za manifestaciju supetarsko lito izdvaja se sve više novaca, a program je sve lošiji.“- prigovorio je vijećnik Dinko Hržić (HDZ). Za njega je proračun preambiciozan dok je Mate Martinić (SDP) uzvratio kako je proračun uravnotežen i razvojan.

U proračunu su osigurana sredstva za nadogradnja i proširenje Dječjeg vrtića jer Supetar ima slatki problem, više ima djece nego mjesta u Dječjem vrtići i u jaslicama. Planira se početak izgradnje Vatrogasnog doma te izmještanje crpne stanice iz središta grada te izgradnja heliodroma.

Isto tako u 2015.godini trebala bi biti konačno izgrađena i predana na uporabu školsko-športska dvorana jer je pravi kuriozitet da Supetar koji bilježi pozitivne demografske procese nema niti centimetra zatvorenog prostora za športske aktivnosti.

U idućoj godini započet će sanacija odlagališta otpada „Kupinovica“ te izgradnja reciklažnog dvorišta za komunalni otpad

Nakon tri krizne godine, grad Supetar usvojenim proračunom u Novu godinu ulazi bez blokiranog računa s podmirenim tekućim obvezama te brojnim razvojnim projektima.

IVICA RADIĆ
Naslovnica Split županija